Zapraszamy do zapoznania się z wykazem refundowanych produktów medycznych.

Poniżej prezentujemy tabele przedstawiające zestawienie grup towarów refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, które można nabyć w naszym sklepie medycznym Asklepios-Medica. Zestawienie jest aktualne, a dane zawarte w nim zostały przygotowane w oparciu o wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie według bieżącego rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Pełny spis produktów medycznych oraz poszczególne grupy produktowe do pobrania w formie pliku PDF:

        

GRUPA J. – ORTEZY KOŃCZYN DOLNYCH PRODUKOWANE SERYJNIE (Z WYŁĄCZENIEM OPASEK ELASTYCZNYCH)

kod wyrobu

wyrób medyczny

osoby uprawnione do

wystawiania zlecenia na

zaopatrzenie w wyroby medyczne

limit

finansowania

ze środków

publicznych

wysokość udziału

własnego

świadczeniobiorcy w

limicie finansowania

ze środków

publicznych*

kryteria przyznawania

okres

użytkowania

J.36 Orteza stabilizująca staw skokowy Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

200 zł 10% dorośli

0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

dysfunkcja kończyny dolnej raz na 3 lata
J.37 Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę 300 zł 10% dorośli

0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

dysfunkcja kończyny dolnej raz na 3 lata
J.38 Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym
z regulacją kąta zgięcia
350 zł 10% dorośli

0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

dysfunkcja kończyny dolnej raz na 3 lata
J.39 Orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo, z regulacją zakresu ruchomości 700 zł 10% dorośli

0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

dysfunkcja kończyny dolnej raz na 3 lata

 

GRUPA L. – ORTEZY KOŃCZYN GÓRNYCH PRODUKOWANE SERYJNIE (Z WYŁĄCZENIEM OPASEK ELASTYCZNYCH)

kod wyrobu

wyrób medyczny

osoby uprawnione do

wystawiania zlecenia na

zaopatrzenie w wyroby medyczne

limit

finansowania

ze środków

publicznych

wysokość udziału

własnego

świadczeniobiorcy w

limicie finansowania

ze środków

publicznych*

kryteria przyznawania

okres

użytkowania

L.47 Orteza ręki stabilizująca lub

korygująca (z wyłączeniem

aparatu Stacka i Capenera)

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

160 zł 10% dorośli

0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

dysfunkcja ręki raz na 3 lata
L.48 Orteza na rękę i przedramię 250 zł 10% dorośli

0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

dysfunkcja kończyny

górnej

raz na 3 lata
L.49 Orteza stawu łokciowego z

regulacją kąta zgięcia z

ujęciem ręki lub bez

600 zł 10% dorośli

0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

dysfunkcja stawu

łokciowego

raz na 3 lata
L.50 Orteza stawu łokciowego z

ujęciem ręki lub bez

300 zł 10% dorośli

0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

dysfunkcja stawu

łokciowego

raz na 3 lata
L.51 Orteza na ramię i bark (z

wyłączeniem temblaków i ortez typu “Dessault”)

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń

250 zł 10% dorośli

0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

stany pourazowe; stany

pooperacyjne stawu barkowego; zespoły bólowe barku

raz na 3 lata
L.52 Orteza na ramię i bark

typu “Dessault”

150 zł 10% dorośli

0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

stany pourazowe; stany pooperacyjne stawu

barkowego; zespoły bólowe barku

raz na 3 lata
L.53 Orteza odwodząca stawu

barkowego z regulacją kąta

odwiedzenia

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

600 zł 10% dorośli

0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

stany pourazowe; stany pooperacyjne stawu

barkowego; zespoły bólowe barku

raz na 3 lata

 

GRUPA M. – ORTEZY I GORSETY TUŁOWIA I SZYI PRODUKOWANE SERYJNIE

kod wyrobu

wyrób medyczny

osoby uprawnione do

wystawiania zlecenia na

zaopatrzenie w wyroby medyczne

limit

finansowania

ze środków

publicznych

wysokość udziału

własnego

świadczeniobiorcy w

limicie finansowania

ze środków

publicznych*

kryteria przyznawania

okres

użytkowania

M.57 Gorset stabilizująco-unieruchamiający Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

260 zł 10% dorośli

0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

dysfunkcja kręgosłupa w

następstwie schorzeń i

urazów

raz na 3 lata
M.58 Pas stabilizujący odcinek

lędźwiowo-krzyżowy lub

miednicę

100 zł 10% dorośli

0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

zespoły bólowe

kręgosłupa lędźwiowokrzyżowego;

rozejście

spojenia łonowego

raz na 3 lata
M.59 Orteza (sznurówka) tułowia

sztywna wysoka ze stalkami

lub fiszbinami

400 zł 10% dorośli

0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

dysfunkcja obejmująca

odcinek L-S kręgosłupa

oraz co najmniej kręgi

Th11 i Th12 kręgosłupa

(zespoły bólowe w

odcinku lędźwiowym i

piersiowym)

raz na 3 lata
M.60 Orteza (sznurówka)

lędźwiowo-krzyżowa ze

stalkami lub fiszbinami

200 zł 10% dorośli

0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

dysfunkcja obejmująca

odcinek L-S kręgosłupa

(zespoły bólowe w

odcinku lędźwiowym)

raz na 3 lata
M.61 Kołnierz sztywny 80 zł 10% dorośli

0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

dysfunkcja kręgosłupa

szyjnego ze zmianami

strukturalnymi

raz na 3 lata
M.62 Kołnierz półsztywny 35 zł 10% dorośli

0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

zespoły bólowe odcinka

kręgosłupa szyjnego

raz na 3 lata
M.63 Półgorsetowa orteza szyjna 200 zł 10% dorośli

0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

niestabilność odcinka

kręgosłupa szyjnego

raz na 3 lata

 

GRUPA P. – WYROBY MEDYCZNE WYKONYWANE SERYJNIE

kod wyrobu

wyrób medyczny

osoby uprawnione do

wystawiania zlecenia na

zaopatrzenie w wyroby medyczne

limit

finansowania

ze środków

publicznych

wysokość udziału

własnego

świadczeniobiorcy w

limicie finansowania

ze środków

publicznych*

kryteria przyznawania

okres

użytkowania

P.90 Cewniki jednorazowe do

odsysania górnych dróg

oddechowych do 180 sztuk

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie anestezjologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ftyzjatrii lub ftyzjatrii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń

gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego

w dokumentacji medycznej

0,80 zł za

sztukę

0% schorzenia wymagające

odsysania górnych dróg

oddechowych

raz na miesiąc
P.94 Cewniki zewnętrzne do 30 sztuk Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

4 zł za

sztukę

30% choroby wymagające

cewnikowania pęcherza

moczowego

raz na miesiąc
P.95 Cewniki urologiczne do 4

sztuk lub w równowartości

ich kosztu cewnik silikonowy

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz ze specjalizacją w zakresie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

4 zł za

sztukę

30% choroby wymagające

cewnikowania pęcherza

moczowego

raz na miesiąc
P.96 Cewniki jednorazowe

urologiczne do 180 sztuk

miesięcznie lub w

równowartości ich kosztu

jednorazowe hydrofilowe

cewniki urologiczne

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz ze specjalizacją w zakresie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

0,80 zł za

sztukę

30% choroby wymagające

wielokrotnego

cewnikowania pęcherza

moczowego

raz na miesiąc
P.97 Worki do zbiórki moczu z

odpływem do 12 sztuk

Lekarz ze specjalizacją w zakresie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz posiadający specjalizację w

dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której

mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

6,50 zł za

sztukę

0% choroby wymagające

cewnikowania pęcherza

moczowego; choroby

wymagające stosowania

cewników zewnętrznych;

nadpęcherzowe

odprowadzenie moczu

(z wyłączeniem

jednoczesnego

zaopatrzenia w worki do

zbiórki moczu w ilości do

12 sztuk w przypadku

nefrotomii lub w

równowartości ich nabycia

inny sprzęt urologiczny)

raz na miesiąc