Refundacja NFZ

Aby uzyskać refundację Narodowego Fundusz Zdrowia udaj się do lekarza pierwszego kontaktu bądź specjalisty po Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Następnym krokiem jest potwierdzenie zlecenia w odpowiedniej placówce Narodowego Fundusz Zdrowia. Kolejnym, a zarazem ostatnim krokiem, jest odebranie sprzętu w dowolnym sklepie medycznym który ma podpisaną umowę z NFZ.

Co ważne! Nie wszystkie produkty są refundowane w 100% przez Fundusz Zdrowia.

Dofinansowania MOPS/PCPR

Są to środki na zakup sprzętów rehabilitacyjnych oraz ortopedycznych w celu likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się.

Aby uzyskać odpowiednie świadczenie należy złożyć wniosek z kompletem dokumentów w placówce MOPS/PCPR:

wniosek na dofinansowanie sprzętu
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pacjenta
fakturę pro-formę wystawioną przez potencjalnego sprzedawcę
oświadczenie o dochodach pacjenta wraz z członkami jego gospodarstwa domowego
orzeczenie o niepełnosprawności

Łączenie zleceń NFZ oraz MOPS/PCPR

W przypadku kiedy wysokość refundacji jest zbyt niska na zakup sprzętu można starać się o dofinansowanie sprzętu przez MOPS/PCPR. Procedura jest bardzo zbliżona do standardowego ubiegania się o środki z MOPS/PCPR. W przypadku pytań prosimy kontaktować się z naszym działem handlowym.